IN-STAL SERVICE Piotr Wiśniewski

IN-STAL SERVICE
Piotr Wiśniewski

ul. Pomorska 30/5
85-050 Bydgoszcz

tel. 781-582-594

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy

Korzystanie z kotłów węglowych przyczynia się w znaczącym stopniu do pogorszenia jakości powietrza. Problemem pozostaje przede wszystkim tzw. niska emisja zanieczyszczeń powstająca przy spalaniu węgla w małych lokalnych źródłach ciepła – kotłach, piecach kaflowych czy też piecach kuchennych, itp. Szczególnie narażone na nadmierne zanieczyszczenie powietrza są miasta i miejscowości położone w kotlinach z ograniczonym ruchem powietrza. Stąd w sezonie grzewczym częste są doniesienia prasowe z alarmującymi danymi w zakresie jakości powietrza. Dotyczy to nie tylko dużych miast, ale również miejscowości uznawanych za miejsca wypoczynku – kurortów górskich położonych w kotlinach.

ostrzeżenia przed smogiem wysokim stężeniem pyłu

Rysunek 1. Komunikaty prasowe ostrzegające o wysokim stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, są niestety powszechne w trakcie trwania sezonu grzewczego.

Spalanie węgla wiąże się w każdym przypadku ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń. W ciepłowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach czy też ogólnie w kotłowniach węglowych dużej mocy, stosowane są układy oczyszczania spalin, które znacznie zmniejszają emisje zanieczyszczeń. Nie jest to niestety możliwe ze względów technicznych i ekonomicznych, do zastosowania w kotłowniach małej mocy. Porównując więc poziomy emisji zanieczyszczeń dla kotła gazowego i węglowego, okazuje się, że szczególnie emisja pyłu, tlenku węgla oraz związków siarki jest wielokrotnie wyższa przy spalaniu węgla.

Porównanie emisji zanieczyszczeń

Rysunek 2. Emisja zanieczyszczeń przy spalaniu węgla jest nawet 1.100 razy wyższa niż przy spalaniu gazu ziemnego (dla emisji pyłu). Sama emisja gazu cieplarnianego jakim jest CO2, jest wyższa przy spalaniu węgla ponad 2-krotnie.

Użytkowanie kotła węglowego jest często motywowane niskimi kosztami eksploatacji. Jednak w ostatnich latach ceny zakupu węgla, w szczególności wysokogatunkowego, silnie wzrosły. Bardziej zaawansowane kotły węglowe – z podajnikiem, wymagają stosowania dobrej jakości paliwa (węgiel orzech, brykiety, ekogroszek itp.) i są drogie w zakupie.
Zaletą zastosowania kotła gazowego jest poza maksymalnym efektem ekologicznym, uzyskanie wysokiego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe jak np. Vaillant ecoTEC plus, pozwalają uzyskać niskie koszty ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej. Zastosowanie tzw. zamkniętej komory spalania pozwala instalować kocioł gazowy w pomieszczeniu z ograniczoną kubaturą i wentylacją. Pobieranie powietrza z zewnątrz budynku zwiększa poziom bezpieczeństwa w domu i eliminuje dodatkowe straty ciepła powodowane przez napływ świeżego powietrza potrzebnego do spalania paliwa przez kocioł.

Koszty eksploatacji kotła gazowego mogą być w pełni porównywalne do kosztów użytkowania kotła opalanego tanimi gatunkami węgla. Należy pamiętać o znacznie obniżonej sprawności pracy tradycyjnych stojących kotłów węglowych, poza sezonem grzewczym. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej przez kocioł węglowy w tych miesiącach jest nieracjonalne, gdyż występują wysokie straty rozruchowe (rozpalanie kotła 1-2 razy dziennie), a następnie postojowe (stygnięcie dużej objętości wody kotłowej i masywnego korpusu kotła stojącego). Spotykane nierzadko rozwiązanie – wyłączanie kotła węglowego latem i podgrzewanie wody bojlerem elektrycznym nie należy do ekonomicznych. Energia elektryczna jest najdroższym sposobem wytwarzania ciepła.

porównanie kosztów-ogrzewania kocioł węglowy i gazowy

Rysunek 3. Porównanie kosztów ogrzewania domu 140 m2 oraz podgrzewania (od 10 do 45°C) ciepłej wody użytkowej 300 litrów/dzień. Standard izolacji cieplnej – dobry (15 cm). Wskaźnik zapotrzebowania ciepła domu 70 kWh/m2rok.

Gazowy kocioł kondensacyjny zapewni porównywalne koszty eksploatacji jak układ kotła węglowego z bojlerem elektrycznym (podgrzewającym latem wodę użytkową). Szczególnie przyjaznym środowisku naturalnemu rozwiązaniem jest połączenia kotła gazowego z instalacją solarną – nawet małą, złożoną z 2-3 kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej. Koszty eksploatacyjne będą na poziomie podobnym jak dla kotła na ekogroszek, przy nieporównywalnie wyższym poziomie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.

Wdrażane w życie dyrektywy unijne w zakresie efektywności energetycznej będą od 2015 roku stopniowo wymuszać stosowanie efektywnych urządzeń i systemów grzewczych. Analogicznie do obecnie stosowanych etykiet dla np. sprzętu AGD, również kotły, pompy ciepła i całe systemy solarne będą znakowane klasami energetycznymi. Kotły węglowe będą uzyskiwać klasę „D” lub niższą, z kolei kotły gazowe kondensacyjne – klasę „A”, a w połączeniu z kolektorami słonecznymi klasę „A+” lub wyższą.

Klasy efektywnosci energetycznej kotła węglowego i kotła gazowego

Rysunek 4. Klasy efektywności energetycznej będą wdrażane na rynku europejskim od 2015 roku (Dyrektywa 2010/30/EU)

Wymiana kotła węglowego na gazowy niesie ze sobą szereg korzyści i jest z pewnością inwestycją przyszłościową. Węgiel jako wartościowe paliwo może być spalany w dużych źródłach ciepłach, gdzie standardem jest stosowanie skutecznych układów oczyszczania spalin.