IN-STAL SERVICE Piotr Wiśniewski

IN-STAL SERVICE
Piotr Wiśniewski

ul. Pomorska 30/5
85-050 Bydgoszcz

tel. 781-582-594

Start międzynarodowej kampanii #NACOCZEKAĆ


Kwestia zmian klimatycznych oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne stała się tzw. gorącym tematem na arenie międzynarodowej. Poświęca się jej bardzo wiele miejsca w kręgach decydentów, na konferencjach naukowych, sesjach organizacji międzynarodowych, itd. Firma Vaillant uznała, że jest to odpowiedni moment, aby z dyskusji przejść do czynów i konkretnych działań jakie muszą być podjęte jak najszybciej aby zatrzymać niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. Teraz od nas wszystkich zależy, jaka będzie nasza najbliższa przyszłość. Każdy z nas może podjąć działania, które globalnie przełożą się na przyniesienie ulgi środowisku naturalnemu i w końcu zatrzymaniu zmian klimatycznych.

#NACOCZEKAĆ – hasło przewodnie międzynarodowej kampanii marki Vaillant

Dajemy dobry przykład – neutralność CO2 od 2020 roku

Nie tylko same urządzenia grzewcze muszą być przyjazne środowisku naturalnemu, ale także ich produkcja i późniejszy recycling. Firma Vaillant w swoich zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w kilkunastu krajach świata przykłada do tego wielką wagę od wielu lat. Dzięki pozyskiwaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, pomiarom wydajności produkcji, zużyciu energii w naszych budynkach, czy „zielonej” flocie pojazdów itd. zamierzamy stopniowo zmniejszać własne emisje CO2 z obecnego rocznego poziomu około 56.000 ton rocznie w 2018 r. do mniej niż 28.000 ton do 2030 r.

Już w 2020 r. uzyskaliśmy globalnie status przedsiębiorstwa neutralnego jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Do końca 2020 r. zmniejszyliśmy emisję CO2 o 35% w porównaniu z rokiem bazowym 2018. Pozostałe 36.000 ton CO2 z 2020 r. zostały zrekompensowane certyfikatami z projektu zalesiania z certyfikatem Gold Standard w Panamie.

Teraz… Twój ruch – nie ma na co czekać

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu. Wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych, szczególnie tych opalanych paliwami stałymi jest tutaj koniecznością. Emisja CO2 jest w przypadku kotła węglowego wyższa 2-3 krotnie w porównaniu do kotłów gazowych. Emisje pyłów, związków siarki i azotu są nawet 1000 razy wyższe!. Nie jest więc żadnym przypadkiem problem dramatycznej w sezonie grzewczym jakości powietrza i smogu w naszych miastach, wsiach, a nawet miejscowościach turystycznych.

Pompa ciepła – brak lokalnych emisji zanieczyszczeń

Niewątpliwie pompa ciepła należy do rozwiązań najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu. Lokalnie nie powoduje żadnej emisji zanieczyszczeń i dzięki temu bezpośrednio wpływa na poprawę jakości powietrza w naszej okolicy. Także globalnie pompa ciepła jest przyjaznym środowisku urządzeniem. Nawet wówczas, gdy bazuje na energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach węglowych. Emisje jednostkowe zanieczyszczeń wytwarzanych w dużej energetyce są nieporównywalnie niższe niż w kotłach małej mocy. Dodatkowo możliwe jest jeszcze obniżenie poboru energii z sieci przez zastosowanie fotowoltaiki. To popularne w ostatnim czasie rozwiązanie, należy uznać za bardzo przyjazne środowisku naturalnemu.

Nie ma na co czekać, ponieważ technologia i fachowcy są w zasięgu ręki

Nie ma więc żadnego powodu, aby odwlekać decyzję o zastosowaniu wysokoefektywnego i przyjaznego dla klimatu urządzenia grzewczego. Obecnie osiągnęły one praktycznie najwyższe z punktu widzenia fizyki, parametry efektywności energetycznej. Ostatnie lata rozwoju, to przede wszystkim udoskonalanie automatyki (rozbudowa funkcji, przyjazna obsługa, zdalny nadzór, itp.), stosowanie przyjaznych środowisku komponentów (np. czynniki ziębnicze o niskim wpływie na atmosferę). Firma Vaillant obecna na rynku od kilkudziesięciu lat, zbudowała niezwykle szeroką sieć kompetentnych technicznie partnerów. Ich doświadczenie pozwoli dobrać rozwiązanie do każdego rodzaju obiektu, a następnie zadbać o jego sprawne działanie w kolejnych latach eksploatacji.

IN-STAL SERVICE
Piotr Wiśniewski

ul. Pomorska 30/5
85-050 Bydgoszcz

tel. 781-582-594